مهربانی فاطمی 14:
ببخشید شما ایرانی هستید؟!
مرد بزرگی-قبل ازانقلاب-از پارکی می گذشت؛ به جوانی با تیپ و پوشش نا مانوس
 برخورد کرد با او گرم احوال پرسی شد وبعد یک سوال ساده
پرسید:
ببخشید شما ایرانی هستید؟!
چند وقت بعد کسی به این مرد بزرگ مراجعه کرد و از ایشان
پرسید: آیا منو می شناسید؟
مرد حکیم جواب منفی داد.
جوان گفت:
من همون جوونی هستم که توی پارک با هم صحبت کردیم.
جوون خیلی تغییر کرده بود .گفت من به این جمله شما فکر کردم که اگر من
یک ایرانیم این قیافه مال یک ایرانی می تونه باشه یا نه؟!
.
.
.
 از اون به بعد جوون از مریدان آن مرد
خدا شده بود.
این قصه مربوط به مرد خدا
آیت الله سید حسین علوی خوانساری بود.

نکته:شاید کسی بگه این حرف چه ربطی به مخاطبین خانم داره؟!
اگر دوست دارید بدونید به ادامه مطلب سر بزنید.

این تصویر یک زن ایرانیه در تخت جمشید:


حالا می پرسم:
خواهرم! ببخشید شما ایرانی هستید؟

نوشته شده در تاریخ جمعه 28 فروردین 1394 | توسط: امید فاطمی نسب | | نظرات()