ایستگاه عرفه ایستگاه قربان

"مامنتظران رمضانیم"

ما هر روزمان را هر جمعه مان را هر عرفه، هرقربان وهر غدیرمان را ایستگاهی می کنیم برای اندوختن.برای آماده شدن.برای استقبال از ماه خدا ماه میهمانی ماه رمضان.
رمضانیها! منتظران رمضان ومنتظران ظهور! صاحبان شور وشعورِ عرفه وقربان! سلام.
اشکهای ناب وناله های فراقتان امروز وفردا گوارای وجود.

نمی دانم امروز(روز عرفه)کداممان فهمیدیم که مثل شب قدر قدر دانست وهمان 10 گامی را که برای شبهای احیاء گفتیم باید اجرا کرد؟!
لطفاً گلایه...ممنوع!!
این یک هشدار بود برای همه ی آنهایی که ماه خدا را جدی نمی گیرند.
آری! ماه رمضان ناز دارد ونیاز مند آمادگی وراز ونیاز طول سال!!
غفلت کنیم خبر می رسد که چه نشستی که ماه ضیافت ویژه رسید!!

مسافرین ایستگاه رمضان!
این قطار بدون توقف به سمت مقصد درحرکت است.
لطفاً به تابلوها وهشدارهای طول مسیر توجه فرمایید!!نوشته شده در تاریخ شنبه 12 مهر 1393 | توسط: امید فاطمی نسب | | نظرات()