مشاوره.1

ازآنجاییکه برخی ازبازدید کنندگان
 بدنبال گرفتن پاسخ سوال های خود به این وبلاگ مراجعه می کنند،این صفحه را قراردادم تا

هر چه می خواهند دل تنگشان بپرسند
اما...!!
اما برای پاسخ دادن:
اگر بلد باشم جواب میدم واگر نه-در حد مقدور-یا
"می پرسم وجواب می دم" ویا "کتاب ومنبع معرفی می کنم".

نوشته شده در تاریخ شنبه 3 آبان 1393 | توسط: امید فاطمی نسب | | نظرات()