"مهربانی فاطمی"8 :
خواهرم درقاب کدام آیینه خودت را نگاه می کنی؟

آیا هیچ کس توی آیینه ی کج ومعوج به چهره خود نگاه می کنه؟!
انصاف بده
در"آیینه ی زلال"(فاطمه ی زهرا) خودت را درست میبینی یا در آینه های...!!

روز قیامت همه را مقابل این آیینه می گذارند.
مقام هرکس به مقدار زیباییهاییه که از خودش درون این آیینه می بینه.
.
.
.

سلام برخانمی که امام زمانمون خود را درآیینه ی وجود او میبینه.
آنجاییکه می فرماید:
"انّ لی فی ابنه رسول الله اسوهٌ حسنهٌ"1
------------------------------------
1. الگوی من مادرم فاطمه زهرا سلام الله علیها دختریگانه رسول خداست.


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1393 | توسط: امید فاطمی نسب | | نظرات()